20 Haz

KSS STRATEJİ “GRI GOLD COMMUNITY” ÜYESİ OLDU

(0)

KSS STRATEJİ  “GRI GOLD COMMUNITY” ÜYESİ OLDU

KSS Strateji olarak , 2016 yılında Sürdürülebilirlik Raporlaması konusundaki önder kuruluş GRI (Global Reporting Initiative)’ın iş ortaklarının oluşturduğu Gold Community  ekibine katıldık. Bu sayede Sürdürülebilirlik Raporlaması konusundaki son gelişmeleri daha yakından izleyip, müşterilerimize daha güncel ve hızlı bilgi ve hizmet aktarımı yapabileceğiz.

 

GRI HAKKINDA

GRI , 1997 yılından başlayarak kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması hareketine liderlik eden uluslararası bağımsız bir organizasyondur. GRI, iş dünyasına, hükümetlere ve diğer organizasyonlara , iş dünyasının iklim değişikliği, insan hakları, yolsuzluk ve benzeri birçok kritik sürdürülebilirlik konusu üzerindeki önemli etkisinin anlaşılmasına  destek olur.

GRI, çoklu paydaş katılımı ile çalışan bir organizasyon olup, bu sayede mevcut standartlarını sürekli geliştirmektedir. GRI’in misyonu daha sürdürülebilir bir ekonomi ve dünya için , karar vericileri , belirlediği standartları ve çoklu paydaş yapısıyla , güçlendirmektir.

to-top