30 Mar

Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir ? Ne Değildir? 

(0)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI NEDİR ?
NE DEĞİLDİR ?

Her alanda yaşadığımız hızlı değişimler yürüttüğümüz işleri ve stratejilerimizi sürekli gözden geçirmemizi gerektiriyor. Sürdürülebilirlik kapsamında geliştirilen stratejilere bağlı olarak oluşturulan raporlar da aynı değişimi yaşıyor. Bu nedenle hem mevcut hem de bu çalışmalara yeni başlayacak olan şirketlerin aklındaki soru işaretlerini gidermek için yeniden yazmak istedim.

NEDİR ?

• Temel tanımıyla sürdürülebilirlik raporlaması, bir organizasyonun ekonomik, çevresel, sosyal, etik ve yönetimsel performansını gösteren rapordur. Raporlamaya başlamak aslında çok iyi bir planlamayı, tüm verilerinizi gözden geçirebilmeyi, stratejilerinizi çok yönlü oluşturmayı da beraberinde getirecektir. Rapor aslında sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik olarak oluşturduğunuz stratejilerinizin, bu kapsamdaki projelerinizin ve yaklaşımınızın yarattığı faydaların ortaya konuluşudur, bir sonuçtur. İdeal bir sürdürülebilirlik raporu aynı zamanda geçmiş performanslarınızın bir karşılaştırması ve yeni hedeflerinizin ortaya konulmasıdır. Hedef oluşturmak raporlamanın en temel amaçlarından ve gerekliliklerinden biridir. Aslında bir sonraki raporunuzun da ana hatlarını şimdiden oluşturmuş olursunuz. Raporun yayınlandığı gün aslında bir sonraki raporunuz için çalışmaya başladığınız ilk gündür.

• Hedefler sizi ileriye taşır, yeni yol haritaları oluşturmanızı sağlar.

• Veri oluşturmak için yaptığınız ölçümler mevcut durumunuzu sağlamlaştırır ve aynı zamanda risklerinizi fark etmenizi ve kontrol etmenizi sağlar.

• Raporunuz doğru bir şekilde hazırlandıysa, sizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ne kadar dikkate aldığınızı, risklerinizi kontrol edebildiğinizi, güvenilir bir şirket olduğunuzu, uzun ömürlü bir şirket olabilmek için gerekli stratejileri oluşturduğunuzu gösterir.

• Raporda yayınlanan tüm verilerin bağımsız bir denetim firmasının onayından geçmiş olması raporun güvenirliği için mutlaka gereklidir.

• Sürdürülebilirlik raporları şirketlerin web sayfalarında yayınlanır, çok az sayıda basılı örnek bulundurulur.

• Şirketin hangi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ettiği rapordaki ilgili bölümlerde paylaşılır.

NE DEĞİLDİR ?

• Katılacağınız bir fuar, bir ihale veya bir toplantı için bir haftada hazırlanacak bir rapor değildir.

• Hareket noktası reklam olmamalıdır. Ancak iyi hazırlanmış bir rapor içerdiği yaratıcı proje uygulamaları ile kurumsal iletişime önemli ölçüde destek olacaktır.

• Belli bir standart formatta olmak zorunda değildir. Önemli olan kuruma özel olması ve kurumun yaklaşımını şeffaf ve doğru olarak yansıtmasıdır. Her şirket kendi yapısı, yaklaşımı ve iş anlayışı çerçevesinde kendine uygun raporlama sistemini seçecektir.

• Sadece bir yıl için yapılan, belli bir zamanı içeren bir çalışma değil, tüm yıl boyunca süren iş süreçlerinin içine yerleştirilen bir hedef/analiz/yeniden gözden geçirme/ düzeltme/yeniden hedefleme çalışmasıdır. Mevcut durumu geçmiş yıllara göre kıyaslarken gelecek için yeni hedefler içermelidir.

• Sadece iyi sonuçların bulunduğu değil şirketin geliştirilmesi belirlenen alanlarını / değerlerini ve bu konuda yapılması planlanan projeleri ve hedefleri içeren bir yapıda olmalıdır.

• Raporda paylaşılan verilerin ve projelerin “green washing” denilen sağlam dayanağı olmayan, yapıyormuş gibi görünülen, sırf gündemde olduğu için rapora alınan başlıklardan ibaret olmaması, gerçek ve ölçülebilir hedef ve sonuçları olan uygulamalara dayanması gereklidir.

• Sürdürülebilirlik raporu elinizdeki tüm verileri paylaştığınız bir doküman değil, hedeflerinize ve önceliklerinize yönelik çalışmalarınızın ve sonuçlarının paylaşıldığı 30-50 sayfalık , okuyanın kolay algılayabileceği uzunlukta olmalıdır.

• Raporda ham veriler değil, yorumlanmış, karşılaştırmalı, hedeflere uygunluk açısından değerlendirilmiş bilgiler bulunmalıdır.

Zaman geçtikçe bu konuda yapılan çalışmaların içerikleri ve beklentiler de değişiyor. Gündemi takip edip değişimleri sizlerle paylaşacağım.

Daha yaşanabilir bir dünya bizlerle mümkün, hepimize kolay gelsin …

Sürdürülebilirlik raporlamasının temel amaçlarından biri tüm küresel hedeflere değinmesi olmakla birlikte rapor yayınlamanın şu hedeflere destek olduğu görüşündeyiz.

Blogumuzdaki tüm makaleleri kaynak belirterek paylaşabilirsiniz.

Categories: Makale

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir
to-top